Từ Kết Hợp

Một Nhà Tiếp thị Internet hiện đại thường phải đối mặt với sự cần thiết phải thu thập ngữ nghĩa hoặc làm việc ra các phím. Để giải quyết những vấn đề này , chúng tôi đã tạo ra một tổ hợp từ khóa từ . Thu thập các truy vấn chính trực tuyến và áp dụng các danh sách kết quả trong công việc của bạn. Làm việc đồng thời với 5 danh sách và thêm các nhà khai thác với một cú nhấp chuột. Nếu bạn cần phải nhanh chóng nhiều từ cho yandex.direct hoặc match r queries, sử dụng tổ hợp từ khóa.

Danh sách các từ:

Danh sách từ #1

0

Danh sách từ #2

0